Pædagogik

Pædagogiske værdier og principper

Værdigrundlag
I Humlebo ønsker vi at skabe trygge rammer for børnene, hvori de kan udvikle sig. Vi ønsker, at børnene kan tage herfra og starte deres skoleliv med glæde, selvværd og gode sociale kompetencer.

Vi tilstræber:

 • at være nærværende og omsorgsfulde voksne og gode rollemodeller
 • at børnene føler sig set og hørt (anerkendt og respekteret)
 • at skabe læringsmiljøer afpasset hvert enkelt barns ressourcer, så de føler, at de kan mestre deres dagligdag
 • at skabe en rolig atmosfære, som rummer mangfoldighed

Pædagogik
Vi arbejder i det daglige med læreplanernes seks temaer:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer

Vi ønsker at:

 • fremme børnenes motoriske udvikling bl.a. igennem svømning, idrætshal, udflugter til skoven, rytmik, legepladsaktiviter såsom cykling, klatring og boldspil.
 • styrke børnens kreativitet gennem klipning, vævning, syning, tegning, maling m.m.
 • styrke børnenes fantasi igennem historier, små teaterstykker, rollelege, lege.
 • skabe læring gennem leg, såsom holde rundkreds med fokus på forskellige områder, kunne genkende navne, årstider, dage, at tælle, synge og sanglege.
 • styrke børnenes sociale kompetencer, have fokus på venskaber, legerelationer, inddele i mindre grupper.
 • gøre det enkelte barn tryg ved at stå frem "offentligt" ved brug af fortællinger, samtaler, sange, feriefortællinger.

Vi tager udgangspunkt i børnenes udvikling og giver dem mange små succesoplevelser for derigennem at styrke deres selvværd og selvtillid. Vi lægger vægt på børnenes positive sider og ressourcer for herigennem at skabe udvikling.