Forældrebestyrelse

Der vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen på det årlige forældremøde i efteråret for en periode på to år. Bestyrelsen består af 8 forældre, lederen og en medarbejderrepræsentant. Alle forældre med børn indmeldt i børnehaven kan opstille til valg til bestyrelse. At være en del af bestyrelsens arbejde giver mulighed for, under demokratiske forhold, at få indflydelse og medbestemmelse på de overordnede pædagogiske arbejdsmetoder, budgettet og virksomhedsplanen.
Da Humlebo er en selvejende institution er bestyrelsen også den ansættende og afskedigende instans.

Bestyrelsen holder møde 4-6 gange om året og du er velkommen til at kontakte medlemmerne med spørgsmål og ideer. Der hænger billeder af bestyrelsesmedlemmerne ved indgangen.